Jag är:
Förälder
Kompis
Använder cannabis regelbundet
Möter cannabismissbruk i arbetet

Välkommen till Cannabisnätverket Finland!

 

Föreningens plan för år 2015-2016 är att skapa ett samarbete med de nätverk som verkar för att främja missbrukarvården av Cannabismissbruk i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vi vill  samtidigt föra in och översätta de nyaste arbetsmodellerna och den nyaste informationen som finns tillgänglig i fråga om forskning och behandling. Just nu kan du läsa mer om cannabis här: http://www.decibel.fi/manadens-tema-cannabis/

Föreningen kommer även att uppdatera information om aktuella utbildningar och  önskar kunna ordna utbildningstillfällen i Finland. Om du är intresserad av ett utbildningstillfälle på din egen hemort kontakta oss! 

Våra medlemmar har erfarenhet av arbete inom missbrukarvården, social och hälsovården, barnskyddet, kriminalvården och vissa även egen erfarenhet av missbruk.

 

Tell Us Online r.f. grundades år 2014 med syftet att skapa ett nätverk liknande de som fanns i övriga norden, för att kunna få ut mer information och handledning i frågan om Cannabismissbruk. Arbetsgruppen beslöt att starta nätverket i liten skala och ta med personer som verkligen var genuint intresserade av frågan och tillsammans med dessa utveckla verksamheten.

I Finland har de senaste åren speciellt ungdomars användning av Cannabis väsentligt ökat och även uppmärksammats mycket i media. Det har framkommit att personal som möter ungdomar med denna form av missbruk behöver mera information i ämnet.

Enligt den finska Institutet för Hälsa och välfärd (THL) visar forskning att fler personer sökt sej till vård för cannabismissbruk. Man beräknar att ca 200 000 personer använder drogen per år och 60 000 personer per månad. Man oroar sej i synnerhet för att ungdomar i Finland inte har information om vad cannabis är och hur den påverkar kroppen. Det behövs mer kunskap på fältet om cannabis och speciellt hur den påverkar den unga människan.

När både alkohol, droganvändning och tobaksrökning de senaste åren har stagnerat och i vissa fall även minskat, ser vi en ökning av både användningen och hemmaodlingen av cannabis i vårt land. Cannabisanvändningen bland personer födda 1975-1984 har även ökat dramatiskt de senaste åren. 

Tag gärna kontakt med oss ifall du är intresserad av att delta i nätverket. Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt konto. 

 

Du når oss lättast på adressen: KannabisverkostoSuomi@gmail.com  

eller på tfn:  044-239 33 77 . Du kan även skicka sms.

 

Välkommen med!

 

FO: 2688008-5